CHELATACJA

OZONOTERAPIA, HOMEOPATIA, SUPLEMENTACJA DIETY

Kontakt

telefon kontaktowy:
(61) 833 70 65
telefon komorkowy:
601 749 059
e-mail: marvip@wp.pl

Satro


Satro Korzyści

  •  Określa wydolność mięśnia sercowego
  •  Wskazuje procentowo na stopień ukrwienia poszczególnych ścian serca
  •  Pokazuje zagrożenia w stanach miażdżycowych naczyń serca i stan przedzawałowy
  •  Wskazuje na stan serca po zabiegach kardiologicznych
  •  Uwidacznia czynność elektryczną serca
  •  Może być badaniem wstępnym przed wykonaniem koronarografii
.
Nowe możliwości w diagnostyce serca

SATRO to nazwa nieinwazyjnej procedury diagnostycznej, która poprzez obliczenia numeryczne sygnałów EKG oraz założenia nowego modelu elektrycznej pracy serca, umożliwia dokładną ocenę pojawiających się potencjałów chwilowych. SATRO łączy kształt sygnału EKG z procesami zachodzącymi w sercu, z naciskiem na procesy niedokrwienne mięśnia oraz blizny zawałowe. Opisuje chwilowe potencjały poszczególnych fragmentów serca i ich wzajemne powiązania. Z precyzją porównywalną ze scyntygrafią można szczegółowo wskazać na obszary niedokrwienia i zawału serca. Zaletą metody jest fakt, że nic nie odbywa się przy subiektywnej interpretacji, czy ingerencji osoby badającej. Wszystko odbywa się automatycznie według zasad omawianej teorii, a oprogramowanie SATRO generuje ostateczne wyniki. Pacjent, którego wynik badania SATRO jest pozytywny, ma pewność, że jego serce jest rzeczywiście w dobrej kondycji. Aktualnie trwają dalsze badania kliniczne w celu poszerzenia możliwości zastosowania tej metody, która na dzień dzisiejszy wykorzystana jest w ok. 30% .

Zalety metody SATRO

W tej chwili jest to jedyny system diagnostyczny, którego badania prowadzono za zgodą odpowiednich Komisji Etycznych w kilku niezależnych zespołach składających się z wybitnych specjalistów danej dziedziny. Dzięki bardzo wysokiej czułości, a jednocześnie dostępności i łatwości stosowania, system SATRO daje szansę wprowadzenia nowej jakości profilaktyki choroby wieńcowej - rejestrując subtelne odchylenia od normy, często na długo przed ich pojawieniem się w standardowym EKG. Dotychczas znane metody (jak np. SPECT) posiadają, co prawda takie możliwości, jednak trudno byłoby je stosować przesiewowo (tj. u wszystkich), zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych. Nie bez znaczenia jest też funkcja motywująca - pacjenci bez objawów klinicznych niechętnie zmieniają swój styl życia, jeśli nie widzą żadnej poprawy „wyników” – tu monitoring SATRO zapewnia lepszą motywację pacjenta do zmiany np. sposobu żywienia, rzucenia palenia, itp. Na podstawie badań przeprowadzonych w IBF na grupie pacjentów mających w normie wyniki badania EKG spoczynkowego, zaobserwowano u 35 % pacjentów bezobjawowych (I) oraz u 100 % pacjentów z dolegliwościami (II) istotne zmiany aktywności elektrycznej obliczonej metodą SATRO. U większości pacjentów wdrożenie leczenia spowodowało ustąpienie dolegliwości oraz poprawę aktywności elektrycznej niektórych obszarów serca. Zbagatelizowanie tych informacji przez pacjentów i zaniechanie zmiany stylu życia lub leczenia, doprowadziło niestety w niektórych przypadkach do powikłań, w tym zawału - ze skutkiem śmiertelnym. Pacjenci ze szczególnie wysokim ryzykiem byli przekazywani bezpośrednio pod opiekę specjalistów kardiologów, co dzięki wykonaniu koronarografii/PTCA pozwoliło na uniknięcie zawału.

Zastosowanie metody SATRO

Ze względu na wysoką czułość, niespotykaną w ogólnie dostępnym EKG, trudno przecenić znaczenie oraz możliwości zastosowań systemu SATRO. Dość powiedzieć, że w przeprowadzonych testach gdzie metodą referencyjną była Scyntygrafia perfuzyjna-wysiłkowa, SATRO uzyskało 94% zgodności, podczas gdy EKG spoczynkowe tylko 10% a EKG wysiłkowe 30%. Liczby te potwierdzają wyjątkowe własności SATRO do wykrywania wczesnych zmian niedokrwiennych co predysponuje go do roli podstawowego badania diagnostycznego w placówkach P.O.Z. Umożliwia rezygnację z obarczonego sporym ryzykiem EKG wysiłkowego. Ponadto jest dużą pomocą w zakwalifikowaniu pacjenta do badań referencyjnych np. (SPECT/EBT). Dająca przy tym obiektywna, a nie tylko statystyczną stratyfikację ryzyka. Nie ma drugiej takiej motody, która w sposób tak czytelny w ujęciu procentowym w stosunku do normy wskazywałaby na ewentualne zagrożenie zawałem, podając przy tym wielkość tego zagrożenia. Jest to czynnik niezwykle mobilizujący dla pacjenta Bardzo czytelny wynik badania pozwala zaoszczędzić czas lekarza i zmniejsza ryzyko pomyłki.

Publikacje o Satro

Model SATRO wraz z wynikami badań klinicznych został, po przejściu przez system akceptacji, opublikowany na serwerze: Los Alamos National Laboratory.

Publikację można znaleźć pod adresem: kliknij.
Książkowe postacie publikacji (wersja polska i angielska) posiadają numery katalogowe Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (w polu wyszukiwania Basic search proszę wpisać SATRO, z listy poniżej proszę wybrać Keyword* ):
  • ISBN: (PL) 83-6007-00-4 LCCN: (PL) 2006356428
  • ISBN: (EN) 83-6007-10-1 LCCN: (EN) 2006356427
Informacja o publikacji znajduje się także w bazie abstraktów NASA ADS Uniwersytetu Harvard: kliknij.
Instytut Badań Fizykomedycznych został zaproszony na prezentację metody i systemu SATRO na 33 Międzynarodowy Kongres Elektrokardiologii, który odbył się w 2006 roku w Kolonii.
LOGO Medical Studio

Medical Studio Medycyna Naturalna Tlenoterapia Poznań -ozonowanie krwi, komora hiperbaryczna Poznań,tlenoterapia Poznań poznań, chelatacja poznań, ozon, ozonoterapia, homeopatia, satro,kwas liponowy ,thiogamma,solcoseryl,
oczyszczanie organizmu,vit C,askorbinian sodu, vit C wlewy dożylne,glutation, woda utleniona, nadtlenek wodoru,arginina,lizyna ,niacyna
Strona główna | Chelatacja | Ozonoterapia | Homeopatia | Diagnoza | Cennik | Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych