CHELATACJA

OZONOTERAPIA, HOMEOPATIA, SUPLEMENTACJA DIETY

Kontakt

telefon kontaktowy:
(61) 833 70 65
telefon komorkowy:
601 749 059
e-mail: marvip@wp.pl

Zasady homeopatii


I.Zasada podobieństwa

Pierwsza i najważniejsza zasada w leczeniu homeopatycznym, która po łacinie brzmi Similia similibus curentur. Tej zasadzie homeopatia zawdzięcza swoją nazwę wprowadzoną przez Samuela Hahnemanna około 1810 roku i wywodzącą się od dwóch greckich słów: homois = podobny i pathos = cirpienie (znaczy podobny do choroby). Według tej zasady chorobę może uleczyć jedynie środek (lek), który podany osobie zdrowej wywołuje u niej takie same objawy chorobowe, jak te, na które uskarża się pacjent. Prościej: chorobę można wyleczyć stosując lek, który taką samą chorobę wywołuje. Sztuka polega na znalezieniu przez homeopatę odpowiedniego środka (leku) dla pacjenta.

Idea zawarta w zasadzie podobieństwa znana była ludzkości już przynajmniej od czasów starożytnych. Jej sformułowanie przypisuje się Hipokratesowi, który leczył biegunkę podając pacjentowi niewielką ilość środka przeczyszczającego. Zalecenie, aby leki dobierać na zasadzie podobieństwa można spotkać u Empedoklesa (twórcy koncepcji czterech żywiołów), w "Iliadzie" Homera, w biblijnej historii o złotym cielcu oraz staroindyjskich księgach Wedy. Samuel Hahnemann "wpadł" na zasadę podobieństwa w 1796 podczas przeprowadzania na własnej osobie eksperymentu z chininą ? lekiem przeciwmalarycznym. Zaobserwował, że po zażyciu szczypty chininy wystąpiły u niego objawy podobne do malarii. Wyciągnął stąd wniosek, że związki chemiczne są w stanie wywołać u zdrowego objawy chorobowe, które znoszą u chorego. Wydedukował, że sztucznie wywołana choroba jest w stanie pokonać prawdziwą chorobę pod warunkiem spełnienia zasady podobieństwa. Reasumując: środek, który wywołuje odpowiednie objawy u osób zdrowych jest w stanie wyleczyć takie same objawy u chorego.

Na przykład wypicie filizanki kawy przed snem nie tylko orzeźwia umysł, ale u niektórych osób powoduje także problemy z zaśnięciem. Lek homeopatyczny sporządzony z palonych nasion kawy jest w stanie wyleczyć z tego typu bezsenności, o ile u danej osoby występują także inne cechy charakterystyczne dla kawy (Coffea), takie jak np. przejrzystość myślenia. Lek homeopatyczny wykonany z pokrzywy (Urtica urens) łagodzi skutki kontaktu skóry z pokrzywani, a także swędzącej wysypki skórnej przypominającej do złudzenia bąble po poparzeniu przez pokrzywy.

II.Zasada dynamizowania

To druga obowiązująca w homeopatii zasada. Pod pojęciem dynamizowania należy rozumieć rozcieńczanie substancji w podwójnie destylowanej wodzie połączone z jednoczesnym silnym wytrząsaniem roztworu. Synonimami dynamizowania są określenia potecjowania lub potęgowania homeopatycznego. Tak otrzymane rozcieńczenia nazywa się (dla odróżnienia) potencjami lub potęgami homeopatycznymi. Termin rozcieńczenie jest uważany w homeopatii za nieprawidłowy z uwagi na to, że roztwory homeopatyczne sporządza się w nieco inny sposób niż roztwory chemiczne, a energiczne wytrząsanie w szklanym naczyniu odgrywa kluczową rolę w tym procesie.

Samuel Hahnemann odkrył możliwość dynamizowania roztworów przez przypadek, najprawdopodobniej poszukując sposobu na zmniejszenie działań niepożądanych leków ówcześnie stosowanych, którymi były głównie trucizny (rtęć, arszenik) lub trujące rośliny. Według niektórych biografów Hahnemanna istnieje prawdopodobieństwo, że natknął się na opis dynamizowania w jednej z obcojęzycznych ksiąg alchemicznych, które tłumaczył nocą, dorabiając sobie do pensji lekarza. Na początku kariery lekarskiej Hahnemann leczył swoich pacjentów w myśl zasady podobieństwa niezdynamizowanymi lekami ? ich siła działania jest wtedy mniejsza i występują liczne objawy niepożądane.

Od potencji oznaczonych jako D24 lub C12 roztwór nie zawiera żadnej materialnej cząsteczki substancji wyjściowej. Uważa się, że podczas dynamizowania materialna substancja wyjściowa zostaje zamieniona w energię oraz informację, które pozostają obecne w wodnym roztworze. Podobnie jak płyta CD, która chemicznie nie zawiera muzyki, a jedynie informację.

Samo ordynowanie leków w postaci zdynamizowanej nie oznacza jeszcze, że pacjent jest leczony homeopatycznie. Aby móc stwierdzić, że pacjent jest leczony homeopatycznie ? musi zostać spełniona nadrzędna zasada homeopatii, czyli zasada podobieństwa, na podstawie której zosał dobrany indywidualny lek dla pacjenta.

III.Diadoksja

Ważną zasadą w homeopatii jest diadoksja. Termin znany był już starożytnym greckim lekarzom i znaczy, że choroby mogą przechodzić w siebie, przy czym wraz z upływem czasu choroby stają się coraz poważniejsze oraz dotyczą głębiej położonych tkanek i narządów, np. zapalenie gardła może przejść w chorobę nerek, biegunka w chorobę reumatyczną, a egzema skórna w astmę oskrzelową. Ten kierunek przechodzenia jednej choroby w drugą prowadzi do stałego pogorszania się stanu chorobowego pacjenta. Przechodzeniu jednej choroby w drugą (poważniejszą) sprzyja leczenie objawowe lekami syntetycznymi lub wybiórcze leczenie chorego narządu bez uwzględnieniazaburzonego funkcjonowania całego organizmu.

Określeniami o znaczeniu podobnym do diadoksji i spotykanymi we współczesnej medycynie są: supresja lub konwersja objawów chorobowych, metastaza, atopia.

Z pojęciem diadoksji są ścisle związane prawa Heringa, które obowiązują w leczeniu homeopatycznym. Zgodnie z tymi prawami w przebiegu prawidłowo postępującego leczenia homeopatycznego choroby stają się bardziej powierzchowne i nie zagrażające życiu ludzkiemu. Pierwszymi zwiastunami powrotu pacjenta do zdrowia są: wzrost witalności i poprawa samopoczucia psychicznego.
LOGO Medical Studio

Medical Studio Medycyna Naturalna Tlenoterapia Poznań -ozonowanie krwi, komora hiperbaryczna Poznań,tlenoterapia Poznań poznań, chelatacja poznań, ozon, ozonoterapia, homeopatia, satro,kwas liponowy ,thiogamma,solcoseryl,
oczyszczanie organizmu,vit C,askorbinian sodu, vit C wlewy dożylne,glutation, woda utleniona, nadtlenek wodoru,arginina,lizyna ,niacyna
Strona główna | Chelatacja | Ozonoterapia | Homeopatia | Diagnoza | Cennik | Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych