Statystyka medyczna – do czego jest potrzebna?

W każdej branży jedną z najważniejszych rzeczy jest poznanie danego rynku. Poznanie rynku w danym obszarze wymaga zgromadzenia pewnych informacji i zdobycia właściwej wiedzy. Tak również jest w przypadku branży medycznej. Można nawet powiedzieć, że sektor medyczny musi w sposób bardzo szczegółowy sprawdzać i analizować sytuację, ponieważ od tego często zależy życie i zdrowie pacjentów oraz ogólne funkcjonowanie tego resortu. Do tego wszystkiego służy statystyka medyczna (o której więcej tutaj: https://przetargimedyczne.com/raporty-opisowe/).

Statystyka medyczna – co jest potrzebne do jej stworzenia?

Przede wszystkim warto dowiedzieć się, czym sama w sobie jest statystyka medyczna. Otóż jest to zbiór testów medycznych, technik obliczeniowych, które służą do poznania danego zjawiska. Innymi słowy, statystyka medyczna służy do sprawdzenia założonych hipotez oraz sprawdzenia ich w rzeczywistości. W medycynie i farmakologii taki sposób poznania pewnych sytuacji pozwala na wprowadzenie nowych produktów na rynek lub dalszą pracę nad lekami, projektami.

Do uzyskania rzetelnej statystyki medycznej potrzebne są:

  • testy statystyczne – ich głównym celem jest wskazanie, jak często dane zjawisko występuje, a także, jakie efekty tego wydarzenia będą i co zrobić, żeby je niwelować lub rozwijać;
  • badania medyczne – tutaj najważniejsze są badania kliniczne, które wskażą, jak dany produkt działa na pacjentów, przy okazji badań klinicznych dochodzi do promocji leków oraz danego sposobu leczenia;
  • prace naukowe – w nich analizuje się wyniki z przeprowadzonych doświadczeń oraz badań, na ich podstawie można ocenić ryzyko, skutki.

Co jest ważne w statystyce medycznej?

Należy wiedzieć, że statystyka medyczna jest bardzo potrzebna do tworzenia starannych i wiarygodnych raportów dla firm medycznych i farmaceutycznych. Należy pamiętać, że jak każda technika pozyskiwania informacji ma ona swoje plusy i minusy. Najważniejsze jest to w statystyce medycznej, nazywanej również biostatyką, żeby odpowiednio dobrać technikę do kontekstu wybranych badań. Jeśli źle zostanie dopasowana ona do danego zjawiska, to nie otrzymamy rzetelnych i prawdziwych informacji zwrotnych.

Podczas tworzenia statystyki medycznej należy pamiętać o trzech problemach, jakie mogą wystąpić. Są to:

  • problemy kwalifikacyjne – trzeba tu dokładnie określić badane zjawisko i zakwalifikować je do danej grupy;
  • problemy z poziomem parametru – tutaj należy dokładnie określić, jaki parametr chcemy zbadać, np. długość życia danego pacjenta;
  • problemy z weryfikacją – dobranie odpowiedniej techniki np. techniki analizy wariacji.