Stosowanie raportów i analiz dotyczących przetargów na rynkach medycznych i farmaceutycznych

Rynek zamówień przez firmy to setki tysięcy ogłoszeń publikowanych każdego tygodnia przez jednostki sektora finansów publicznych. Wiele z nich dotyczy sektora  medycznego, oraz farmaceutycznego. Raporty medyczne tworzone przez specjalistów mają za zadanie wyselekcjonowanie spośród wszystkich ofert, tych najlepszych.

Ochrona zdrowia

Aktualne możliwości ogłoszenia o przetargach to nie jedyne elementy, które mają swoje miejsce w raporcie medycznym

Prowadzone przez sektor ochrony zdrowia procesy zakupowe opierają się na ustawie Prawo zamówień publicznych. Za jej pomocą regulowane są podmioty dostarczające sprzęt medyczny, lekarstwa, odzież ochronną, środków dezynfekcji, czy wielu innych usług. Dodatkowo podmioty mogą współpracować z jednostkami ochrony zdrowia, pod różnymi innymi kątami obsługi ich funkcji. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej – te samodzielne, oraz inne jednostki tworzące sektor publicznej ochrony zdrowia zobowiązane są do stosowania kilku wybranych metod wyłonienia wykonawcy. Tutaj należy wymienić zamówienia z wolnej ręki, przetargi ograniczone, oraz nieograniczone. a także dialogi konkurencyjne. Niezależnie od wyboru oferty, jednostka która dokonuje zamówienia, musi podać informacje do wiadomości publicznej. W związku z tym, że miejsce oraz sposób publikacji nie jest uregulowany w Prawie zamówień publicznych, informację można podać dobrowolnie.

Dlaczego warto korzystać z analiz i raportów dotyczących przetargów?

Rynek zamówień przez firmy to setki tysięcy ogłoszeń publikowanych każdego tygodnia przez jednostki sektora finansów publicznych

Obserwowanie ogłoszeń, które stanowią o przetargach, lub zamówieniach pochodzą z sektora ochrony zdrowia. Tworzenie przetargów, oraz startowanie w nich to jedno z najbardziej istotnych zadań branż medycznych i farmaceutycznych. Warto wiedzieć, że proces śledzenia przetargów jest czasochłonny i nie zawsze skuteczny. Przetargi mogą dotyczyć różnych branż, więc nie wszystkie leżą w zasięgu zainteresowań branży medycznej, czy farmaceutycznej. Korzystanie ze wszystkich źródeł ogłaszania informacji odnośnie przetargów wymaga mnóstwa zaangażowania, oraz wolnego czasu. W związku z tym na rynku dostępne są raporty, oraz analizy już wyselekcjonowanych ogłoszeń o przetargach, którymi branża farmaceutyczna lub medyczna może być zainteresowana. Raporty przygotowywane są przez wyspecjalizowane firmy.

Raporty medyczne – rodzaje

Raporty oraz analizy medyczne przygotowywane są na podstawie informacji z opublikowanych ogłoszeń dotyczących przetargów. Oczywiście między nimi mogą pojawić się różnice w zakresie danych jakie były podane w analizie. Obecnie na rynku dostępne są raporty koncentrujące się na jednym przedmiocie zamówienia, oraz takie gdzie, w przypadku tworzenia analizy system oceny przez firmę jest głębszy i obejmuje między innymi Specyfikację Warunków Zamówienia.

Co jeszcze może znaleźć się w raporcie medycznym?


Aktualne możliwości ogłoszenia o przetargach to nie jedyne elementy, które mają swoje miejsce w raporcie medycznym. W zależności od potrzeb firmy zamawiającej raport, lub analizę – treść dokumentu może obejmować dane dotyczące oferowanych stawek przez wybrane podmioty w przetargu, kryteriów jakie zostały brane pod uwagę, przy wyborze zwycięzcy i wielu innych. Analizy oraz raporty w sektorze medycznym świetnie sprawdzą się w dziale sprzedaży ale również będą idealne jako podstawa do podejmowania ważnych decyzji dotyczących kierunku rozwijania się firmy. Należy wiedzieć, że raporty oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, mogą zawierać informacje na temat zakupowych procesów realizowanych przed firmy działające na rzecz ochrony zdrowia, które nieobjęte są ustawą Prawa zamówień publicznych. Jeśli zatem firma nie ma czasu na tworzenie własnych zestawień, oraz nie ma mocy przerobowych na wyselekcjonowanie przetargów pod kątem własnej działalności, warto zlecić tę czynność specjalistom.