CHELATACJA

OZONOTERAPIA, HOMEOPATIA, SUPLEMENTACJA DIETY

Kontakt

telefon kontaktowy:
(61) 833 70 65
telefon komorkowy:
601 749 059
e-mail: marvip@wp.pl

Siła życiowa / Energia życiowa


Homeopatia jest metodą leczenia za pomocą energii. Na istnieniu energii życiowej /siły życiowej/opiera się cały koncept homeopatii. Współcześnie pod pojęciem energii życiowej należy rozumieć energię elektromagnetyczną, która pochodzi z najmniejszych elementów budujacych każdy żywy organizm, czyli cząsteczek i atomów, elektronów, protonów i neutronów, aż wreszcie kwarków. Ta energia tworzy pole elektromagnetyczne w człowieku i dookoła niego.Także zwierzęta i rośliny posiadają własne pola elektromagnetyczne. Materialne ciało jest faktycznie skupiskiem będących w nieustannym ruchu atomów, trzymanych w skupisku poprzez wytwarzane pole elektromagnetyczne.

Film edukacyjny pt. "Przygoda z cząstkami. Z czego zbudowany jest świat?" - kliknij

Działanie homeopatii polega na pobudzeniu energii życiowej człowieka lub zwierzęcia i zapoczątkowaniu procesu samoleczenia organizmu. Niematerialna energia życiowa, której istnienie zakłada homeopatia, daje zdolność do życia i wykonywania pracy. Pojęcie energii życiowej pojawiło się w różnych kulturach dużo wcześniej niż znana nam obecnie postać homeopatii. Synonimami energii życiowej człowieka są następujące określenia: siła życiowa, siła samouzdrawiająca, witalność, żywotność, energia człowieka, vis vitalis (w języku łacińskim), dynamis (termin używany przez Samuela Hahnemanna), chi (po chińsku), prana (po hindusku) i energia morfogenetyczna (pole morfogenetyczne zaproponowane przez biologa Ruperta Sheldrake'a).

W XIX wieku amerykański lekarz-homeopata James Tyler Kent opisał, co należy rozumieć pod pojęciem ludzkiej energii życiowej i jakie są jej cechy charakterystyczne. Według Kenta energia życiowa sprawia, że organizm żyje, jest obecna we wszystkich żywych istotach oraz pierwiastkach chemicznych, reagując na zmiany wewnątrz organizmu oraz zmiany zewnętrzne w jego otoczeniu ? jest odpowiedzialna za utrzymanie organizmu w stanie wewnętrznej homeostazy (dynamicznej równowagi) oraz w stanie homeostazy ze środowiskiem zewnętrznym, utrzymuje materię w całości i harmonii, koordynuje organizm na poziomie psychosomatycznym, posiada zdolność zamiany materii w energię i energii w materię, a jej kierunek działania może być porządkujący i prowadzić do zdrowia lub chaotyczny i wywoływać chorobę. Siła życiowa jest inteligenta, to znaczy w taki sposób reaguje na zmiany i bodźce, aby przystosować żywego człowieka (jego ciało i psychikę) do nieustannie zmieniajacych się warunków wewnątrz organizmu i warunków zewnętrznych w jego otoczeniu. Przedkładając to na dzisiejszy stan wiedzy można powiedzieć, że energia życiowa utrzymuje dynamiczny stan równowagi pomiędzy układem nerwowym, hormonalnym i immunologicznym (odpornościowym).

Dla Homeopaty choroba oznacza jedynie zaburzenie energetyczne siły życiowej, które generuje zmiany na poziomie fizycznym. Tak więc skuteczna pomoc choremu dotyczy strefy energetycznej, bowiem działanie na poziomie fizycznym, czyli w strefie konsekwencji zaburzenia centralnego, wydaje się pozbawione logiki.

Homeopatia oddziaływuje energetycznie na siłę zyciową pacjenta, która automatycznie generuje proces samouzdrawiania. Siła życiowa to energia otaczająca i przenikająca wszystko, co żyje,krąży we krwi.Inteligencja kazdego żywego organizmu pozwala na wykorzystanie informacji dostarczonej w leku homeopatycznym do inicjacji łańcucha reakcji niezbędnych do wyleczenia. Chory organizm pokazuje zwykle w sposób ?czytelny" całą gamę objawów , którym trzeba się uważnie przyjrzeć , zebrać w całość i jak w układance stworzyć obraz , którym jest odpowiedni lek homeopatyczny.W procesie doboru odpowiedniego specyfiku nie musimy rozumieć objawów. Wystarczy tylko je ?zauważyć" .

Ignorowanie lub likwidowanie symptomów pochodzących z naszego ciała/leczenie objawowe-przeciwne,anty/ , wynikające z naszych ograniczeń i niezdolności ich zrozumienia, oddala nas od możliwości wyzdrowienia .Symptomy , podobnie jak lampki alarmowe, sygnalizują nam , że ?coś jest nie w porządku".Tak więc zamiast wykręcać te znaki ostrzegawcze , przyglądamy się ich naturze i dobieramy lek , który spowoduje energetyczną zmianę wibracji uruchamiających zdrowienie zgodnie z potrzebami organizmu. Tradycyjne ?trójwymiarowe" widzenie istot żywych jako materii jest ?zbyt ciasne" by pomieścić ?ogrom"siły życiowej, a to uniemożliwia niesienie własciwej pomocy medycznej .Energia wędruje zgodnie z naturalną inteligencją organizmu i uzdrawia to , co tego wymaga oraz sama roztrzyga co ma się wydarzyć i w jakiej chronologii, by nastąpił powrót do stanu zdrowia.

Poprzez podanie leku homeopatycznego stwarzamy choremu energetyczne warunki sprzyjające zdrowieniu, ale nie decydujemy o jego przebiegu i zakresie oddziaływania.

Współczesny homeopata grecki George Vithoulkas wyróżnił 3 główne poziomy energetyczne w polu elektromagnetycznym człowieka charaktryzujące się odmienną częstotliwością drgań:
  • poziom somatyczny (cielesny, fizyczny) o niskiej częstotliwości drgań
  • poziom emocjonalny (dotyczy emocji) o średniej częstotliwości drgań
  • poziom umysłowy (mentalny, duchowy) o najwyższej częstotliwości drgań
LOGO Medical Studio

Medical Studio Medycyna Naturalna Tlenoterapia Poznań -ozonowanie krwi, komora hiperbaryczna Poznań,tlenoterapia Poznań poznań, chelatacja poznań, ozon, ozonoterapia, homeopatia, satro,kwas liponowy ,thiogamma,solcoseryl,
oczyszczanie organizmu,vit C,askorbinian sodu, vit C wlewy dożylne,glutation, woda utleniona, nadtlenek wodoru,arginina,lizyna ,niacyna
Strona główna | Chelatacja | Ozonoterapia | Homeopatia | Diagnoza | Cennik | Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych