Jak duży jest rynek farmaceutyczny?

Jednym z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki jest oczywiście rynek farmaceutyczny (o którym także tutaj: https://przetargimedyczne.com/leki-i-produkty-farmaceutyczne/). Firmy, które zajmują się produkcją substancji czynnych oraz leków, wchodzą w skład tego sektora.

Działania na rynku farmaceutycznym

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko polscy inwestorzy biorą w tym udział, ale obecne są także koncerny międzynarodowe. W Polsce działa około 150 firm farmaceutycznych, a zdecydowana większość z nich ma zagraniczny kapitał. Według doświadczonych analityków polski sektor farmaceutyczny posiada cechy, które są pożądane w państwach wysoko rozwiniętych. Prawie połowa zysków była przez ostatnie lata reinwestowana, dzięki czemu wyraźnie zwiększyły się nakłady na inwestycje. Polski przemysł farmaceutyczny dotyczy także łańcuchu dystrybucji leków. Dystrybucją leków zajmują się apteki, hurtownie, a także poddostawcy. W naszym kraju znajduje się ponad 300 hurtowni oraz 15 tys. aptek. Zapewnia to prawie 100 tys. miejsc pracy, więc możliwości są ogromne. Warto zaznaczyć, że branża farmaceutyczna systematycznie się rozwija, a wydatki na badania oraz technologie cały czas się zwiększają. Dzięki temu pojawia się coraz więcej miejsc pracy dla ludzi posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Segment aptek otwartych stanowi największą część rynku farmaceutycznego. W ostatnim czasie znacząco wzrósł także eksport, ponieważ sprzedajemy coraz więcej leków. Przez ostatnie pięć lat eksport leków zwiększył się o niecałe 15% rocznie. Wśród największych odbiorców naszych leków można wymienić: Rosję, Norwegię oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wartość rynku farmaceutycznego


Rozwój programów lekowych i chemioterapii to czynniki, które wpłynęły na wzrost wartości rynku farmaceutycznego. Weszło także sporo zmian w programach kwalifikacji osób chorych do terapii. Zwiększenie sprzedaży leków oraz produktów dostępnych bez recepty skutkowało wzrostem rynku aptecznego. Na uwagę zasługuje fakt, że czynniki epidemiologiczne również mają pozytywny wpływ na rozwój tego sektora. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że polski rynek farmaceutyczny jest szóstym rynkiem co do wielkości w Unii Europejskiej i jednocześnie największym w Europie Środkowej. Rozwój innowacyjnych technologii oraz oszczędność dla budżetu to najważniejsze korzyści płynące ze zrównoważonego i rozwiniętego przemysłu. W polskim systemie opieki zdrowotnej bardzo ważną rolę odgrywa krajowy przemysł farmaceutyczny. Dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii powinien być powszechny, ponieważ zdrowe społeczeństwo oznacza również zdrową gospodarkę. Branża farmaceutyczna stawia na ciągły rozwój.