Czym zajmuje się statystyka medyczna?

Statystykę stosuje się wszędzie tam, gdzie trzeba przeprowadzić analizy różnych danych, które pochodzą ze zjawisk masowych. Statystyka medyczna jest narzędziem wykorzystywanym do zarządzania zdrowiem ludzkim. Pomaga w postawieniu prawidłowej diagnozy, w doborze terapii, czy pozyskaniu wiadomości na temat stanu zdrowia ludzi z konkretnego rejonu.

Gdzie znajduje zastosowanie statystyka medyczna?

Statystykę medyczną wykorzystuje się w badaniach klinicznych, jak i naukowych. Odnosi się ona do testów statystycznych, a także technik obliczeniowych. Wykonywane są one w różnych dziedzinach życia, w tym także w medycynie. Dane, które są najczęściej przetwarzane, to informacje na temat pacjentów szpitali i metod ich leczenia, dane z eksperymentów nad zwierzętami, ilościowe dane ankietowe, próbki z materiałów biologicznych, a także informacje przekazane przez ministerstwo zdrowia lub ze zbiorów zewnętrznych baz danych.

Statystykę stosuje się wszędzie tam, gdzie trzeba przeprowadzić analizy różnych danych, które pochodzą ze zjawisk masowych

Statystyka medyczna jako element badań w nauce

Statystyka w medycynie wykorzystywana jest przede wszystkim przy badaniach promujących nowe leki, w trakcie badań klinicznych, w nowelizatorskich metodach leczenia oraz wykonując wszelkiego rodzaju analizy medyczne. Działania te mogą być mniej lub bardziej zaawansowane, wszystko zależy od ich charakteru. Wybór konkretnego narzędzia do analiz uzależniony jest od potrzeb osoby, która zleca badania. Statystyka stosowana jest również wtedy, kiedy trzeba porównać skuteczność dwóch lub więcej metod leczenia.

Zastosowanie statystyki medycznej w pracach naukowych

Statystyka medyczna, która wykorzystywana jest do prac naukowych, polega na analizie wyników, które otrzymuje się w wyniku różnych doświadczeń

Statystyka medyczna, która wykorzystywana jest do prac naukowych, polega na analizie wyników, które otrzymuje się w wyniku różnych doświadczeń. Ma ona na celu wyłonić rzetelną i wiarygodną hipotezę jakiegoś złożonego twierdzenia. Statystyka ta często jest elementem bardzo ważnym, wykorzystywanym w pisaniu prac naukowych, magisterskich i licencjackich. Stanowi bowiem dokumentację działań badawczych, które realizowane były na konkretny temat. Statystyka medyczna pozwala także uzyskać wiarygodne wyniki na temat jakiegoś zjawiska medycznego, które występuje w grupie badawczej. Działania statystyczne dobrze rozpocząć na początku badań.

Biostatystyka medyczna – co to?

Jest to odmiana statystyki medycznej, która wywodzi się z biologii i statystyki. Najczęściej stosuje się ją w badaniach rynku, które są na temat promowania nowych leków, badaniach w branży farmaceutycznej, w analizach klinicznych oraz tych dotyczących biorównoważności oraz potrzeb i opinii klientów.