Na czym polega analiza rynku medycznego i w jakim celu się ją wykonuje?

Bardzo sprawnie rozwijający się rynek medyczny wymusza, na podmiotach takich jak: producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego, konsultanci medyczni czy agencje promocyjno -reklamowe, wiedzę na temat ważnych danych pochodzących z branży medycznej. W celu zdobycia tych informacji przeprowadzane są analizy rynku medycznego generujące raporty o stanie branży medycznej. W jaki sposób przeprowadza się tego typu badania, jakie zmienne są brane pod uwagę oraz które metody badawcze uznawane są za najbardziej skuteczne – odpowiedź poniżej.

Analiza danych zastanych – rynek medyczny

Łatwym sposobem na uzyskanie dużej ilości wiarygodnych danych jest analiza ogólnie dostępnych źródeł informacji o stanie rynku medycznego. Do takich źródeł można zaliczyć dane udostępniane opiniii publicznej przez:

Instytucje te dysponują pełnowymiarowymi, przekrojowymi statystykami dotyczącymi, między innymi, profilu demograficznego pacjentów, stanu wyposażenia placówek medycznych, zachowań terapeutycznych lekarzy, a także statystyk zachorowalności na poszczególne schorzenia. Analiza danych zastanych pozwala na zdobycie wielu informacji bez prowadzenia własnych badań na szeroką skalę. Jest przydatna jako wstęp do samodzielnych badań gdyż na etapie początkowym ukazuje przekrojowo sytuację na rynku medycznym.

Analiza raportów z przetargów publicznych

Aby uzyskać informacje o tym jak zbudowany jest rynek medyczny można zastosować analizę przetargów publicznych. Pozwala ona na penetrację struktury rynku medycznego, ocenę jego głównych kierunków rozwoju oraz ustalenie pojawiających się trendów. Poprzez analizę przetargów publicznych można również nakreślić profil konkurencyjnych firm, działających na rynku medycznym. Analiza rynku medycznego będzie szczególnie przydatna podczas planowania strategii wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Rynek medyczny – badania opiniii odbiorców usług

Równie ważne jest dotarcie do informacji o oczekiwaniach i potrzebach odbiorców usług, obecnych na rynku medycznym. Można je zdobyć poprzez badania opiniii publicznej oparte na wywiadach pogłębionych, wywiadach kwestionariuszowych, ankietach czy ankietach internetowych. Tego typu badania, zwyczajowo, będą ostatnim krokiem badawczym pozwalającym na uściślenie i weryfikację uprzednio zdobytych informacji. Uczestnikami rynku medycznego, których opinia będzie wartościowa dla badań to: pacjenci, personel medyczny czy farmaceuci.