Czym zajmuje się rynek medyczny?

Rynek medyczny zajmuje się usługami zachodzącymi pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych, czyli placówkami leczniczymi, a pacjentami, czyli świadczeniobiorcami. Współczesny rynek medyczny opiera się głównie na konkurencyjności jednostek leczniczych, a także na zabieganiu o udzielanie świadczeń leczniczych na najwyższym poziomie.

Problemy na rynku medycznym

Problemy, które zaobserwować można na rynku medycznym, nie zmieniają się praktycznie od lat. Dotyczą procesu przekształcania placówek szpitalnych, rosnącego zadłużenia i braków kadrowych. Czas oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów jest bardzo długi, a to ma bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pacjenta. Wzrasta także tendencja do korzystania z prywatnych usług medycznych, które nie tylko są lepsze jakościowo, ale i czas oczekiwania na nie jest znacznie krótszy.

Rynek medyczny i jego cechy charakterystyczne

Na rynek medyczny znaczący wpływ mają czynniki takie jak:

  • sezonowość na usługi zdrowotne
  • styl życia społeczeństwa
  • popyt subiektywny
  • zależność od postępu cywilizacyjnego danego państwa.

Rynek usług medycznych cieszy się dość zróżnicowanym zapotrzebowaniem, ponieważ ciężko dokładnie przewidzieć, która usługa będzie pożądana w danym okresie. Wszystko uzależnione tu jest od stopnia zachorowalności na daną chorobę, w określonym czasie, czy porze roku.

Rynek medyczny obsługiwany jest przez prywatną i publiczną opiekę medyczną. Jeśli nie sprawdza się służba zdrowia publiczna to pacjenci sięgają po usługi prywatne, kosztowne wprawdzie, ale dostępne niemal od ręki.

Jak marketing wpłynąć może na poziom usług medycznych?

Olbrzymia konkurencyjność rynku usług medycznych i ciągła walka o pacjenta toczy się już od wielu lat. Usługi medyczne stały się produktem, który trzeba oddać w ręce profesjonalistów od marketingu, aby go dobrze sprzedać. Jednak w tym przypadku wszelkie informacje, które dotyczą działania placówek medycznych nie mogą brzmieć jak reklama. Znaczy to, że nie można obiecywać całkowitej skuteczności leczenia, nie powinno się chwalić sprzętów medycznych, ani podważać konieczności wcześniejszych badań.

Natomiast placówka medyczna, która chce się wypromować, powinna zadbać przede wszystkim o to, aby:

  • na stronach internetowych były korzystne jej zdjęcia
  • publikować materiały medyczne
  • zaprezentować właściwie personel, jego wykształcenie i doświadczenie
  • podać dokładne informacje na temat godzin przyjęć, a także o miejscach parkingowych, o recepcji i o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.