Wzrost cen leków na polskim rynku farmaceutycznym

W ostatnich latach obserwowano dynamiczny wzrost cen leków na polskim rynku farmaceutycznym. Podwyżki cen preparatów były szczególnie widoczne w przypadku produktów o szerokim zastosowaniu, takich jak leki przeciwbakteryjne czy antybiotyki.

Przyczyn wzrostu cen leków na polskim rynku można wskazać kilka. Jedną z nich jest z pewnością nasilenie się procedur rejestracji i kontroli produktów farmaceutycznych, które doprowadziły do wzrostu kosztów ich produkcji. Kolejną przyczyną podwyżek cen leków są problemy natury logistycznej, takie jak brak dostępu do środków transportu czy utrudniony dostęp do surowców farmaceutycznych.

Wreszcie, polski rynek farmaceutyczny jest także pod wpływem czynników makroekonomicznych, takich jak inflacja czy rosnące koszty energii i surowców.

Jak to się dzieje?

Eksperci twierdzą, że ceny leków są zbyt wysokie, ponieważ producenci leków inwestują dużo pieniędzy w badania i rozwój

Cena leku jest ustalana przez producenta i dystrybutora. Producenci leków podają ceny detaliczne swoich produktów dystrybutorom, a dystrybutorzy ustalają ceny hurtowe produktów farmaceutycznych aptekom. Apteki mogą ustalać własne ceny detaliczne dla klientów. Podwyżki cen leków są częste i mają miejsce zarówno w przypadku leków stosowanych przez pacjentów, jak i ich zamienników. Powodem podwyżek cen leków może być kilka czynników, takich jak: podwyżka cen surowców potrzebnych do produkcji leków, wzrost kosztów transportu i dystrybucji leków oraz wzrost kursu waluty.

Skandaliczne ceny leków w Polsce!

Skandaliczne ceny leków w Polsce! Ceny leków w Polsce są skandalicznie wysokie, a pacjenci nie mogą sobie na nie pozwolić. Lekarze zarabiają dużo pieniędzy, ale nie dzielą się z pacjentami. Dlaczego? Ponieważ państwo polskie łamie prawa człowieka i nie daje ludziom możliwości korzystania ze środków medycznych.

Ceny leków są tak wysokie, że pacjenci często rezygnują z ich zakupu. Niestety, to prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. W 2017 roku ponad 3 000 osób zmarło w Polsce z powodu braku dostępu do leków. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, ceny leków są skandalicznie wysokie i pacjenci nie mogą sobie na nie pozwolić.

Eksperci twierdzą, że ceny leków są zbyt wysokie, ponieważ producenci leków inwestują dużo pieniędzy w badania i rozwój

Leki coraz droższe – co na to pacjenci?

Szacuje się, że rocznie pacjenci zmagający się z chorobami przewlekłymi wydają na leki od 4 do nawet 11 tysięcy złotych. Nie bez znaczenia jest fakt, że wielu z nich musi stosować kilka różnych rodzajów leków jednocześnie. Wzrost cen leków to ogromny problem, który dotyka także pacjentów korzystających ze świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby uzyskać refundację, muszą oni ponieść 20% kosztów leku, a więc kwoty, które i tak są dla nich bardzo wysokie, mogą być jeszcze wyższe. W sytuacji, gdy pacjenci nie mogą sobie pozwolić na leki refundowane, muszą je kupić bez refundacji, a więc całkowicie samodzielnie.

Rząd próbuje walczyć ze wzrostem cen leków

  • Wzrost cen leków osłabia możliwości finansowe służby zdrowia, przez co pacjenci mogą mieć problemy z dostępem do opieki medycznej.
  • Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe przepisy, które ograniczą wzrost cen leków do 4 proc. rocznie.
  • Niektórzy eksperci uważają, że takie ograniczenie może doprowadzić do sytuacji, w której producenci leków będą musieli ograniczyć inwestycje w badania i rozwój.

Czy można coś zrobić, aby obniżyć ceny leków?

Eksperci twierdzą, że ceny leków są zbyt wysokie, ponieważ producenci leków inwestują dużo pieniędzy w badania i rozwój. Ponadto, koszty produkcji i dystrybucji leków są coraz wyższe. Producenci obniżają ceny swoich leków, gdy konkurencja jest silna lub gdy następuje spadek popytu na dany lek. Eksperci uważają, że ceny leków będą nadal rosnąć, ponieważ globalne rynki farmaceutyczne będą się rozszerzać, a popyt na nowe i innowacyjne leki będzie rosnąć.